Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-11, które informują nas o wysokości zaliczek z tytułu podatku dochodowego, które wyliczał oraz regulował pracodawca. Warto zatem wiedzieć, na co zwracać szczególną uwagę w trakcie sporządzania, a następne wysyłania deklaracji PIT-11.

Jak się okazuje, obowiązkiem pracodawcy jest dopilnowanie, aby deklaracje trafiły zarówno do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, jak i pracownika, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Prawidłowo sporządzona deklaracja obowiązkowo musi dotrzeć do właściwego co do miejsca zamieszkania podatnika, Urzędu Skarbowego. Kolejnym z obowiązków jest, aby pracodawca zachował dla siebie kopię wysyłanej deklaracji wraz z potwierdzeniem odbioru deklaracji przez podatnika i potwierdzeniem przekazania deklaracji do Urzędu Skarbowego. Ważne jest, aby w celach dowodowych, dokumenty te przechowywać w firmowym archiwum przez 5 lat.

Każdy z nas jest człowiekiem i ma prawo do pomyłki. Zatem przedsiębiorca ma prawo się pomylić i deklaracje podatkowe wysłać do niewłaściwego Urzędu Skarbowego. Wówczas w pierwszej kolejności przedsiębiorca musi upewnić się, czy aby na pewno pracownik wpisał prawidłowe dane związane z adresem zamieszkania. Jeśli dane okazały się bezbłędne, wówczas Urząd Skarbowy sam przekaże ten dokument do odpowiedniego oddziału. Natomiast w przypadku, gdy pracownik podał błędne dane lub pracodawca źle je uzupełnił, konieczne będzie złożenie odpowiedniej korekty rozliczeniowej PIT-11.

Po skorygowaniu błędnych danych, przedsiębiorca w dalszym ciągu zobowiązany jest do tego, aby prawidłowo wypełnioną deklarację złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego wraz z pismem, w którym wyjaśnione zostanie złożenie korekty.