Bilans spółki to zestawienie aktywów i pasywów jednostki sporządzane na początek i koniec okresu sprawozdawczego. Do jego przygotowania zobligowane są organizacje prowadzące księgowość według zasad tzw. pełnej rachunkowości.

Bilans spółki z o.o w szczegółowy sposób obrazuje składniki majątkowe przedsiębiorstwa oraz ich źródła finansowania w danym momencie. To jeden z trzech obowiązkowych elementów sprawozdania finansowego. Istotne jest, aby bilans był zupełny – obejmujący dane zdarzeń, które wystąpiły w danym okresie, rzetelny – prezentujący rzeczywisty stan składników, sprawdzalny – umożliwiający porównanie pod względem poprawności i kompletności, ciągły – bilans zamknięcia jednego okresu powinien być bilansem otwarcia następnego okresu oraz przejrzysty – przyjmujący odpowiednią formę prezentacji.

Ważne jest to, że bilans wykazywany jest w formie dwustronnej, czyli aktywa wykazywane są oddzielnie od pasywów, czyli zobowiązań. Stosowana jest także forma jednostronna, jednak bardzo rzadko, ponieważ jest mniej czytelna od formy dwustronnej.

Właściwe sporządzenie sprawozdania finansowego nie należy do łatwych obowiązków. Szczególnie, że każdy błąd lub nieterminowość mogą wywołać szereg pojawiających się problemów. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy ekspertów, którzy dzięki swojej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomogą przygotować całą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.