Wraz z 1 stycznia 2020 roku przestanie obowiązywać pobierany podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży kryptowalut. Są to nowe założenia projektu nowelizacji ustawy o PCC, które zostały opracowane przez Ministerstwo Finansów.

Resort tłumaczy, iż w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek z tytułu przeniesienia praw majątkowych określa się w wysokości 1% wartości każdego nabycia (bez względu na to czy podatnik z tego tytułu osiągnął zysk, czy stratę). Według Ministerstwa Finansów opodatkowanie owych transakcji, mogłoby prowadzić do sytuacji, kiedy kwota podatku przewyższałaby wartość środków zainwestowanych.

Aktualnie obowiązuje tzw. rozwiązanie tymczasowe Ministra Finansów z 11 lipca 2018 roku w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej, które straci moc z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Jak się okazuje – waluty wirtualne opierają się na technologii zdecentralizowanej księgi rachunkowej, która ułatwia wzajemną wymianę oraz stanowi technologiczną podstawę ponad 600 systemów wirtualnych walut. Omawiane waluty mogą być przekazywane, przechowywane i sprzedawane drogą elektroniczną.

Zdaniem Ministerstwa Finansów skala zjawiska walut wirtualnych w Polsce jest niewielka. Teza ta została stworzona na podstawie niewielkiej ilości złożonych deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Spośród najpopularniejszych kryptowalut, wymienić możemy:
– BITCOIN
– ETHEREUM
– TETHER
– RIPPLE
– BITCOIN CASH
– BITCOIN SATOSHI VISION
– LITECOIN
– BINANCE COIN
– EOS
– CARDANO