Wraz z 1 kwietnia 2020 roku ma wejść w życie centralna, elektroniczna rejestracja podatników akcyzy. Po wejściu w życie owej zmiany, rejestracji w zakresie akcyzy będą musieli dokonać:
– podmioty, które zamierzają zużywać wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy ze względu na ich wykorzystanie,
– podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej, które do tego czasu nie miały obowiązku rejestracji (osoby fizyczne, jednostki pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wojska, Straż Graniczna i Policja),
– końcowy nabywca węglowy, który prowadzi działalność gospodarczą, a który w ubiegłym roku kalendarzowym nabył więcej niż 30 mln kg wyrobów węglowych),
– podmioty, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności, prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych, spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie osobnych przepisów, do którego poza procedurą zawieszenia poboru, wysyłane są wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem z akcyzy,
– podmiot, który został wyznaczony jako podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w ustawie akcyzowej,
– podmioty, które zamierzają prowadzić działalność jako pośredniczący podmiot węglowy, gazowy, a także olejowy.

Podmioty z ostatniej, już szóstej grupy według obecnie obowiązujących przepisów, są zobowiązane do złożenia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności w ramach pośredniczącego podmiotu węglowego, gazowego, bądź do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego.

Tytułowej rejestracji będzie się dokonywało w systemie SZPROT (System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców Obrotu Towarowego), który jest dostępny za pośrednictwem platformy PUESC. Tym sposobem zostaną zlikwidowane obecnie funkcjonujące papierowe formularze zgłoszenia rejestracyjnego na rzecz zgłoszenia elektronicznego, które składa się za pomocą właśnie PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). Działanie to spowoduje konieczność odstąpienia od papierowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.