Z dniem 1 kwietnia 2020 roku w Ustawie o VAT zostaną wprowadzone zmiany dotyczące wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT, który stanowi dokument elektroniczny wspólny zarówno dla deklaracji, jak i ewidencji VAT. Wraz z wprowadzeniem nowego pliku JPK_VAT, w życie wejdzie wiele innych przepisów w zakresie VAT.

W ewidencji opartej o nowe przepisy będzie trzeba zawrzeć to, co do tej pory, a więc informacje umożliwiające prawidłowe rozliczenie podatku oraz sporządzenie informacji podsumowującej. Mówi się jednak o zmianach, które wejdą w życie, a które dotyczyć będą:
– rodzaju sprzedaży oraz podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego (w tym korekty podatku należnego oraz podziału na stawki podatku),
– kwoty podatku naliczonego, który obniża kwotę podatku należnego (w tym korekty podatku naliczonego),
– kontrahentów,
– dowodów sprzedaży oraz zakupów.

Tym samym ministerstwo zajmujące się finansami publicznymi, zostało upoważnione do określenia szczegółowego zakresu danych ewidencji VAT, jak również sposobu ich wykazywania w formacie JPK. Właśnie dlatego Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydało rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujmowanych w deklaracjach podatkowych oraz w zakresie podatku od towarów i usług, które obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2020 roku.

Nowa ewidencja wiązać się będzie z koniecznością wpisywania dodatkowych oznaczeń dla transakcji oraz wprowadzanych dokumentów sprzedaży. Zostały określone specjalne kody, które będzie trzeba wpisywać w przypadku konkretnych transakcji oraz dokumentów sprzedaży/zakupu.