Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do prowadzenia firmowej księgowości. W zależności od wysokości osiąganych przychodów, a także charakteru swojego przedsięwzięcia księgowość ta może być prowadzona w formie pełnej bądź uproszczonej.

Księgowość pełna to bardzo precyzyjne narzędzie służące do ewidencjonowania każdej złotówki przechodzącej przez drzwi firmy. System ten pozwala nie tylko wyliczać należności podatkowe, ale także analizować sytuację finansową przedsiębiorstwa. Dzięki temu przedsiębiorca może zaplanować dalszą działalność swojej firmy, jak również przewidywać konsekwencje poszczególnych aktywności.

Do prowadzenia księgowości pełnej zobowiązane są podmioty gospodarcze, których roczne obroty przekroczyły równowartość 2 000 000 euro, a także niezależnie od przychodów spółki kapitałowe, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Księgowość pełna opiera się na księgach rachunkowych, które muszą być prowadzone przez specjalistów. Z tego względu przedsiębiorcy muszą zatrudnić księgowego lub certyfikowane biuro rachunkowe.

Księgowość uproszczona to podstawowe zasady dotyczące gromadzenia danych finansowych oraz wyliczania na ich podstawie podatku.

Wyróżniamy jej następujące formy:
1. Karta podatkowa – polega na płaceniu co miesiąc tej samej kwoty podatku. Jej wysokość zależy od rodzaju prowadzonej działalności, ilości zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – polega na opłaceniu stałej stawki podatku zależnej od rodzaju wykonywanej działalności od wysokości uzyskanych przychodów niezależnie od kosztów ich uzyskania.

3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów – polega na prowadzeniu dokumentu, w którym należy rejestrować wszelkie przychody oraz koszty. Na podstawie tych danych kolejno wylicza się należności podatkowe. Występuje w dwóch formach – podatku liniowego w wysokości 19% i skali podatkowej w wysokości 18% i 32%.