Deklaracja podatkowa jest najprościej rzecz ujmując formą obowiązkowego przekazania informacji dla celów podatkowych. Są to również zeznania, wykazy, a także informacje, które zobowiązani są składać podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Spośród przykładowych deklaracji podatkowych w Polsce, można wymienić:
– Deklaracja VAT-7, czyli deklaracje dla podatku od towarów i usług, którą składa się do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
– Deklaracja VAT-UE, czyli informacja o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach i dostawach towarów, którą składa się w zależności od formy składania (wersja elektroniczna do 25. dnia miesiąca, a wersja papierowa do 15. dnia miesiąca).
– PIT-4R, czyli roczna deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą składa się do 31 stycznia za rok poprzedni.
– PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach z tytułu podatku dochodowego, którą składa się do ostatniego dnia lutego za rok poprzedni.
– PIT-28, czyli zeznanie odnośnie wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń, a także należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które składa się do 31 stycznia za rok poprzedni.
– PIT-36/PIT-37/PIT-38, czyli zeznanie odnośnie wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, które składa się do 30 kwietnia za rok poprzedni.
– CIT-8, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, które składa się do 31 marca za rok poprzedni.
– PCC-3, czyli deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, którą składa się do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.
– DT-1, czyli deklaracja na podatek od środków transportu, którą składa się do 15. lutego (jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, to w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku).

W razie pytań w kwestii deklaracji podatkowych, które obowiązują w Polsce, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem, bądź do kontaktu z naszym konsultantem.