Wielu przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą nie jest w stanie pogodzić ze sobą wielu obowiązków, których priorytet jest bardzo wysoki. W związku z tym odpowiedzialny przedsiębiorca powinien szukać korzystnych rozwiązań, które umożliwią mu odpowiednie wykonanie zadań osobiście lub przez zatrudnionych pracowników. Jedną z takich dziedzin są podatki. W związku z tym, iż zagadnienie to jest bardzo istotne, warto zastanowić się nad tym, aby do wykonania tych zadań zatrudnić osoby wyspecjalizowane w tym kierunku, którymi są doradcy podatkowi.

Kim właściwie są doradcy podatkowi?

Zawód ten jest odpowiednikiem specjalisty ds. podatków. Zatrudnienie w swojej firmie doradcy podatkowego z pewnością okaże się pomocne do tego, aby optymalizować koszty, ale przede wszystkim odpowiednio wywiązywać się z wszelkiego rodzaju obowiązków podatkowych ciążących na każdym z przedsiębiorców.

Zakres obowiązków doradcy podatkowego jest w głównej mierze uzależniony od wielkości jednostki gospodarczej, która go zatrudnia. Nie trudno się więc domyślić, że im większa firma, tym więcej obowiązków. Głównym zadaniem doradcy jest udzielenie porady Klientowi w niezrozumiałych dla niego kwestiach związanych z podatkami. Doradcy podatkowi powinni być bardzo dobrze zorientowani w kwestii różnego typu podatków, jak również ich obliczania. Przeważnie do zadań tych osób należy sporządzanie różnego rodzaju zeznań i deklaracji podatkowych, co wiąże się z tym, iż doradcy podatkowi muszą bardzo biegle orientować się w wszelkiego rodzaju zmianach zachodzących w przepisach prawa podatkowego. W sytuacji, gdy podmiot gospodarczy zostanie postawiony przed organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej, wówczas to właśnie osoba doradcy podatkowego reprezentuje ją.