W ostatnich miesiącach znacząco wzrosło zainteresowanie usługami e-księgowości, a zdalne biura rachunkowe zyskały grono nowych klientów.

Możliwość elektronicznego przesyłania dokumentów bardzo ułatwia pracę księgowym i przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy też coraz chętnie elektronicznie przechowują swoje firmowe dokumenty, mając do nich stały dostęp w każdym miejscu na Ziemi.
Bezpośredni kontakt z księgowym możliwy jest nie tylko na osobistych spotkaniach, ale także telefonicznie, e-mailowo czy przez telekonferencję na np. Skype.
Zautomatyzowanie biur rachunkowych zmniejszyło ilość obowiązków księgowego, co wpłynęło na obniżenie ceny obsługi księgowej. Obecna cena za kompleksową obsługę księgową jest bardzo atrakcyjna i adekwatna do faktycznie wykonanej pracy.

Zastosowanie w firmach nowoczesnych rozwiązań związanych ze zdalną księgowością sprawiło, że przedsiębiorcy mają więcej czasu na statutową działalność firmy.