Z definicji praca zdalna polega na świadczeniu pracy poza siedzibą firmy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pracodawca przed wprowadzeniem tej formy pracy powinien stworzyć w firmie „Regulamin pracy zdalnej”, który określi podstawowe zasady świadczenia pracy zdalnej np. godziny pracy.

Jak zatem wypowiedzieć umowę pracownikowi, aby były zachowane wszelkie przepisy?

Pracownik może, lecz nie ma konieczności pojawiania się w biurze w określonych terminach, dlatego przekazanie wypowiedzenia w trakcie bezpośredniego spotkania będzie trudne. Wypowiadając umowę konieczne jest zachowanie formy pisemnej z własnoręcznym podpisem.

Wiadomość e-mail

Wysyłając dokument e-mailem, musi on posiadać bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny.
Wiadomość z dokumentem powinna być wysłana w ustalonych godzinach pracy, gdyż wówczas zaczyna już trwać okres wypowiedzenia.

List polecony

Drugą możliwością przesłania wypowiedzenia z odręcznym podpisem, jest nadanie go na wskazany adres w liście poleconym, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. List uznaje się za doręczony w chwili odbioru go przez adresata albo uprawnioną osobę oraz w momencie drugiego awizowania.