Pracownicze Plany Kapitałowe to rodzaj długoterminowego oszczędzania na emeryturę, mający zapewnić dodatkowe fundusze niezbędne do godnego życia na emeryturze. Do programu mogą przystąpić osoby od 18 roku życia: pracownicy na umowę o pracę, zleceniobiorcy, pracujący członkowie spółdzielni, nakładcy oraz członkowie rad nadzorczych. Zgromadzone środki mogą być wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia.

PPK są oferowane przez 20 instytucji, które będą trzymały pieczę nad bezpieczeństwem środków finansowych. Obowiązek przystąpienia do programu ma każdy pracodawca zgodnie z harmonogramem:

– 1 lipca 2019 r. dla firm zatrudniających min. 250 osób,
– 1 stycznia 2020 r. dla firm zatrudniających min. 50 osób,
– 1 lipca 2020 r. dla firm zatrudniających min. 20 osób,
– 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych firm oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Obecna sytuacja gospodarcza sprawiła, że powyższe terminy nieco uległy zmianie w II i III fazie– umowa o zarządzanie PPK ma zostać podpisana do 27.10.2020r.,  a umowa o prowadzenie PPK do 10.11.2020 roku.