Jak przeprowadzić zawieszenie spółki z o.o.?

Spółki prawa handlowego mogą być zawieszone na okres od 30 dni do 24 miesięcy bez względu na powód, pod warunkiem, że nie zatrudniają pracowników na podstawie umów o pracę.

Zawieszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym za pomocą formularza KRS-Z62, który należy złożyć we właściwym ze względu na siedzibę spółki sądzie gospodarczym.

Zawieszenie spółki bezpośrednio rzutuje na obowiązek ubezpieczeń społecznych. W okresie zawieszenia przedsiębiorcy zostają z tego obowiązku wyłączeni. Nie podlegają wówczas również obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Warto jednak podkreślić, że jest to równoznaczne z niepodleganiem danemu ubezpieczeniu, a więc brakiem możliwości korzystania ze świadczeń z ich tytułu. Z tego względu wspólnicy mogą zdecydować się na dobrowolne uiszczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe.

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność swojej spółki ma prawo do:
– wykonywania czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
– przyjmowania należności i regulowania zobowiązań powstałych przed zawieszeniem,
– zbywania własnych środków trwałych oraz swojego wyposażenia,
– uczestniczenia w postępowania sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z jego działalnością,
– osiągania przychodów finansowych z działalności prowadzonej przed zawieszeniem spółki,
– wykonywania obowiązków nakazanych przepisami prawa.

Co ważne, spółka podczas zawieszenia może również zostać poddana kontroli podatkowej na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *