W przedsiębiorstwach, które zatrudniają pracowników, ważne jest także zadbanie o odpowiedni poziom obsługi kadrowo-płacowej, która jest niezwykle istotna. Ściśle wiążę się ona z takimi zadaniami, jak:
– sporządzanie umów o pracę z pracownikami,
– sporządzanie co miesiąc listy płac,
– ustalanie wynagrodzeń,
– ewidencja czasu pracy pracowników,
– obliczanie oraz wpłacanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego PIT,
– ustalanie wysokości zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych,
– ustalanie wysokości zobowiązań z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych,
– prowadzenie akt osobowych pracowników,
– kontrolowanie ważności pracowniczych badań lekarskich.

Aby prawidłowo zająć się owymi sprawami w firmie, warto zadbać o to, aby zajął się nimi specjalista ds kadr i płac. W praktyce bardzo często okazuje się, iż jedynie osoba od odpowiednim wykształceniu, będzie w stanie prawidłowo zająć się owymi sprawami.

Teoretycznie polityką kadrowo-płacową w firmie zająć może się również jej właściciel, który posiada ku temu odpowiednią wiedzę. Jednak w praktyce sposób ten sprawdza się jedynie w przypadku małych przedsiębiorstw. Zadanie to jest nieco pracochłonne, a więc kosztem prowadzenia działu kadr i płac, mogą ucierpieć inne zadania związane z prowadzeniem firmy.

Właśnie dlatego częściej wybieranym rozwiązaniem jest zatrudnienie pracownika do działu kadr i płac, bądź nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym. Jeśli rozważają Państwo tę drugą opcję, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do kontaktu!