Każda spółka prawa handlowego może zostać zawieszona na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przez czas ten przedsiębiorcy zwolnieni są z obowiązku regulowania składek na ubezpieczenia społeczne oraz sporządzania i składania deklaracji podatkowych. Co więcej, przedsiębiorcy mają prawo do stosowania licznych udogodnień finansowych.

Co ważne, aby zawieszenie działalności spółki mogło zostać przeprowadzone spółka nie może zatrudniać pracowników. W przeciwnym razie konieczne jest ich wcześniejsze wyrejestrowanie z zachowaniem okresów wypowiedzenia.

Jeżeli umowa spółki nie zawiera szczególnych postanowień wówczas uchwałę o przedmiocie zawieszenia podejmuje Zarząd większością głosów.

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powinien zawierać następujące elementy:
– nazwę lub firmę,
– numer KRS,
– numer NIP,
– siedzibę i adres przedsiębiorcy,
– datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zawieszenia dokonuje się na formularzu KRS-Z62. Jest on całkowicie zwolniony z opłat sądowych, a informacja o zawieszeniu nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do jego złożenia uprawnieni są wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki bądź pełnomocnicy ustanowieni w ich imieniu.

Chcąc wznowić działalność, przedsiębiorca zobligowany jest do złożenia wniosku o wznowienie. Nie następuje to bowiem automatycznie po upływie okresu zawieszenia.

Pomoc w zawieszeniu działalności spółki oferuje nasza firma. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.