Działające w Polsce organy podatkowe są zobowiązane do tego, aby o zamiarze wszczęcia kontroli zawiadomić kontrolowanego. Kontrola nie może być wszczęta wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Czas pomiędzy zawiadomieniem, a rozpoczęciem kontroli w większości przypadków przeznaczany jest na korygowanie ewentualnych błędów oraz opłacanie zaległości.

W sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie wcześniejszej kontroli, przedsiębiorca musi wyrazić na to zgodę. Warto jednak pamiętać, że nie wyrażenie zgody w takiej sytuacji nie wiążę się z żadnymi konsekwencjami. Bardzo ważne jest to, aby przed podpisaniem otrzymanego dokumentu, bardzo dobrze się z nim zapoznać. Otóż jak się okazuje, w formularzu ZAW-K poniżej części D znajduje się dodatkowa część E. Złożenie tam podpisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni.

WAŻNE!
Ignorowanie korespondencji z pewnością nie spowoduje, że organ kontrolujący zrezygnuje z zamiaru przeprowadzenia kontroli. W przypadku nieodebrania, pismo zostanie uznane za doręczone po upływie 7 dni od próby doręczenia drugiego awiza.