Podatki w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Każda firma działająca w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi bardzo dokładnie stosować się do zasad określających kwestie jej opodatkowania, które zawarte zostały w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepisy te określają podwójne opodatkowanie zysku, który osiągany jest przez spółkę z o.o.. Uściślając – opodatkowaniu podlega dochód osiągnięty przez spółkę z o.o., a także wypłacane wspólnikom dywidendy. Nie inaczej jest w przypadku jednoosobowej spółki z o.o., której jedynym wspólnikiem jest osoba fizyczna.

W związku z tym, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) jest spółką kapitałową, jest opodatkowana podatkiem CIT, którego wysokość wynosi 19%, co naliczane jest od dochodu osiągniętego przez daną spółkę. Należność regulować należy do 20 dnia kolejnego miesiąca. Tak, jak zostało już wspomniane, należy pamiętać również o tym, aby uregulować podatek CIT naliczany od wypłacanego zysku, który także wynosi 19%.

Sam fakt podjęcia decyzji o podziale zysku nie stwarza obowiązku podatkowego, który występuje dopiero w momencie wypłacenia owego zysku, czyli tzw. dywidendy na rzecz wspólników lub powiększenia wartości kapitału zakładowego jednostki. W sytuacji, gdyby przedsiębiorcy zdecydowali się przeznaczyć zysk na fundusze specjalne takie, jak np. kapitał zapasowy bądź rezerwowy itp., wtedy spółka musi jedynie uregulować podatek CIT, gdyż podwójne opodatkowanie nie występuje.

ZAMÓW ROZMOWĘ
z konsultantem
Oddzownimy w 30 sekund!
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.