Coraz częściej spotkać można się z przedsiębiorcami, dla których rachunkowość jest synonimem księgowości, przez co traktują te określenia zamiennie. Jak się jednak okazuje mimo, iż pojęcia te są ze sobą bardzo powiązane, to absolutnie nie można stwierdzić, że oznaczają to samo. Należy zapamiętać, iż księgowość i rachunkowość to dwa różne pojęcia. Rachunkowość jest zjawiskiem znacznie szerszym od księgowości, która stanowi jeden z wielu jej elementów.

Chcąc zdefiniować księgowość można napisać, iż jest to występujący w rachunkowości system rejestracyjny odpowiedzialny za zapisy wszystkich występujących działań gospodarczych, które miały miejsce w prowadzonej działalności. Księgowość ujmuje wszystkie informacje na temat tego, co zostało kupione, sprzedane, wypłacone, a także zainwestowane. Natomiast rachunkowość jest bardziej rozbudowanym systemem polegającym na zapisywaniu zdarzeń gospodarczych i operacji, które są niezbędne do tego, aby móc otrzymać konkretne i wymagane informacje ekonomiczne.

Podsumowując, śmiało można stwierdzić, iż księgowość jest jednym z kluczowych elementów wiedzy, którą jest rachunkowość, przez co spełnia jej istotną stronę techniczną.