Księgowość uproszczona prowadzona jest przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro. Powyżej tej granicy podmioty zobowiązane są do przejścia na pełną księgowość.

Księgowość uproszczona jest chętnie wybierana przez przedsiębiorców, ponieważ jest znacznie mniej skomplikowana od księgowości pełnej. Jednak mimo to ma wiele wad, które sprawiają, że przedsiębiorcy wybierają prowadzenie ksiąg handlowych. Do wad, które niesie ze sobą księgowość uproszczona z pewnością należy to, że jest ona dostępna tylko dla wybranych podmiotów gospodarczych. Poprzez to, że jest mniej szczegółowa to uniemożliwia dokonywanie szerszych analiz ekonomicznych. Zakres wiedzy jaką dostarcza księgowość uproszczona jest ograniczona, więc nie mamy dokładnie i rzetelnie przedstawionej sytuacji przedsiębiorstwa.

To przedsiębiorca decyzje o tym jaką formę prowadzenia księgowości wybierze. Warto pamiętać o tym, że w przypadku braku znajomości przepisów prawa najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy specjalistów biur rachunkowych. To bezpieczny sposób na prowadzenie firmy na najwyższym poziomie i możliwość nieustannego jej rozwoju.