Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przestaje przynosić zyski, a wszelkie działania mające ją naprawić nie skutkują, wówczas warto przemyśleć jej likwidację.

Likwidacja to końcowy etap funkcjonowania spółki. Obowiązek jej przeprowadzenia wynika z konieczności zapewnienia ochrony interesom wierzycieli danej firmy. Podczas jej trwania dokonuje się uporządkowania i doprowadzenia do końca wszystkich spraw spółki.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna się podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Wspólników, w której należy ustalić między innymi likwidatora. Podczas likwidacji do nazwy spółki dodaje się oznaczenie “w likwidacji”.

Na likwidatorach spoczywa cały ciężar sporządzenia bilansu likwidacji, doprowadzenia do końca wszelkich spraw, wezwanie wierzycieli do ubiegania się o swoje należności oraz dopełnienia wszelkich formalności.

Uchwała o rozwiązaniu spółki musi zostać przekazana do Krajowego Rejestru Sądowego jako załącznik do formularza KRS-Z61. Niezbędne jest także sporządzenie i złożenie sprawozdania likwidacyjnego wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru.

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi z zakresu zakładania, zawieszania oraz likwidowania firm. Jeżeli szukają Państwo pomocy w przeprowadzeniu likwidacji swojej spółki serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią ofertę naszej firmy w tym zakresie. Dopełnimy wszelkie formalności, pozwalając Państwu szybko i skutecznie zakończyć działalność spółki.