Wielu z Państwa pyta nas o to, czy modyfikacja zakładowego planu kont jest możliwa w trakcie trwania roku obrotowego. Zatem w dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić to zagadnienie, aby Państwo wiedzieli czy zmian w planie kont można dokonać w trakcie roku obrotowego, czy należy poczekać z tym do nowego roku obrotowego.

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, iż każda jednostka ma możliwość, aby modyfikować plan kont poprzez dodanie nowych kont zespołu 5 i to jeszcze w trakcie trwania roku obrotowego.

Myślę, że w sytuacji tej, warto uwzględnić stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie poszczególnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, które stanowią załącznik do uchwały z dnia 13 kwietnia 2010 roku. Według przepisów zawartych w planie kont, na poziomie poszczególnych kont księgi głównej, nie wiążę się ze zmianą zasad polityki rachunkowości pod warunkiem, że bez zmian będą zasady klasyfikacji zdarzeń oraz łączenia danych księgowych. Narzuconym obowiązkiem jest, aby zmiany w planie kont zostały udokumentowane w odpowiedni sposób wraz z prawidłowym opisem powiązań zmian między starym, a nowym planem kont. Opis ten obowiązkowo musi zostać zatwierdzony przez kierownika jednostki.

Jeżeli mają Państwo pytania bądź wątpliwości dotyczące modyfikacji zakładowego planu kont, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Sztab zatrudnionych przez nas ekspertów świadczy usługi doradcze w zakresie zarówno zakładania, jak również usprawnienia działalności prowadzonej firmy. Zapraszamy do kontaktu!