Przedsiębiorcy, którzy dla swojej firmy w ramach formy opodatkowania wybrali ryczałt ewidencjonowany, zostali obciążeni obowiązkiem prowadzenia ewidencji przychodów.

Jeżeli zastanawiają się Państwo nad tym, w jaki sposób należy prowadzi ewidencję przychodów firmy, aby Urząd Skarbowy nie miał możliwości zgłaszania zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia ewidencji.

Rozliczenie dochodów w firmie, która rozlicza się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia uproszczonej księgowości w postaci ewidencji przychodów, która prowadzona jest osobno na każdy rok podatkowy. W ewidencji przychodów należy ujmować jedynie przychody, które zostały uzyskane w ramach działalności prowadzonej przez danego przedsiębiorcę. Nie obowiązkowe jest ewidencjonowanie kosztów z racji tego, że przy omawianej formie opodatkowania, przy ustalaniu wysokości podatków, koszty nie są brane pod uwagę. Natomiast wszystkie dowody zakupu towarów, należy przechowywać na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego.

Należy pamiętać również o tym, aby wszystkie ewidencjonowane zapisy, były dokumentowane w odpowiedni sposób. Jak się okazuje, każdy zapis znajdujący się w ewidencji przychodów, uwierzytelniany jest w oparciu o faktury, rachunki oraz inne tego typu dokumenty.

Jeśli chodzi o sposób prowadzenia ewidencji przychodów, to nie zostało to odgórnie narzucone przez przepisy ustawy i może być ona prowadzona zarówno odręcznie, jak i za pomocą komputera. Konieczne jest jednak to, aby zachować jednakowy wzór tworzenia owej ewidencji poprzez zachowanie jednakowego układu rubryk.