Wszelkiego rodzaju transakcje dotyczące handlu zagranicznego to dokładanie to samo, co różne czynności oraz operacje gospodarcze, które mają na celu doprowadzenie do sfinalizowania umowy kupna bądź sprzedaży, której druga strona będzie partnerem zagranicznym. Transakcję handlu zagranicznego możemy rozbić na cztery etapy, a mianowicie: przygotowanie, negocjowanie, zawarcie, a następnie realizacja podpisanego kontraktu.

Transakcje handlu zagranicznego często wiążą się z ryzykiem, którego zminimalizowanie jest możliwe korzystając z możliwości zlecenia takowej obsługi firmie, która w tej dziedzinie posiada odpowiednie doświadczenie. Przykładem takiej firmy może być profesjonalne biuro rachunkowe takie, jak nasze. Rozwiązanie to w głównej mierze poleca się dla małych oraz średnich przedsiębiorstw, którzy nie mają możliwości na zatrudnienie w swojej firmie pracowników trudniących się obsługą transakcji zagranicznych. Wówczas wymagana jest dobra znajomość języków obcych, a także przepisów międzynarodowych, instrumentów handlowych, znajomości rynków zagranicznych.

Przeprowadzając transakcje zagraniczne należy wystrzegać się elementu zaskoczenia, który może być powodem skutku odwrotnego do zamierzonego. Jak się okazuje, nieznajomość koniunktury rynkowej, wpływ czynników politycznych, prawnych, społecznych oraz kulturowych może znacznie pogłębić ryzyko przeprowadzanej transakcji.