Wiele osób, które podjęły się założenia własnej działalności, zastanawiają się nad tym, na czym polega prowadzenie księgowości firmy. Jest to kwestia bardzo istotna, a więc przedsiębiorcy muszą zdawać sobie sprawę z tego, iż prowadzenie firmowej księgowości należy do jednego z obowiązków.W przypadku małych firm miejsce ma księgowość uproszczona, która nazywana jest również księgowością małą i to właśnie jej poświęcony zostanie ten artykuł.

Księgowość ta w głównej mierze opiera się na prowadzeniu:
– księgi przychodów i rozchodów,
– ewidencji przychodów.

Wymienione powyżej ewidencje okazują się podstawą do tego, aby móc dokonać rozliczeń wobec Urzędu Skarbowego. Jednak w przypadku niektórych przedsiębiorców, występuje dodatkowy obowiązek prowadzenia ewidencji takich, jak:
– ewidencja przebiegu firmowych pojazdów,
– ewidencja wyposażenia firmy,
– ewidencja środków trwałych.

W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada miano czynnego podatnika VAT, zobowiązany jest do prowadzenia rejestrów zakupu oraz sprzedaży VAT, aby następnie na jego podstawie móc sporządzić deklaracje VAT-7/VAT-7K.

Kolejną istotną kwestią są składki ZUS. Przedsiębiorca, który w swojej działalności nie zatrudnia pracowników, zobowiązany jest do tego, aby składki ZUS opłacać do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast firma zatrudniająca pracowników, ma czas do 15 dnia miesiąca.

Czynnikiem, który w większości przypadków skłania przedsiębiorców do samodzielnego prowadzenia księgowości jest chęć zaoszczędzenia pieniędzy. Z pomocą przychodzą również liczne programy do prowadzenia księgowości online, które umożliwiają przedsiębiorcom wyliczenie zobowiązań podatkowych, jak również sporządzenie deklaracji podatkowych.