Przedsiębiorca, który zawiera umowę z biurem rachunkowym, często potrzebuje pewności, iż powierza swoją księgowość ekspertom, którzy posiadając wiedzę oraz doświadczenie, będą mogli prawidłowo zająć się rozliczaniem dokumentów księgowej firmy.

Art. 26 Ordynacji Podatkowej stanowiącej najważniejszą regulację prawa podatkowego, za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem. W związku z tym, w przypadku jakichkolwiek niezgodności bądź błędów w rozliczeniu skarbowym, do odpowiedzialności pociągnięty jest podatnik. Wówczas wszelkie przepisy i wzmianki w umowie z biurem rachunkowym, nie są brane pod uwagę. Jednak to, iż przedsiębiorca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za błędy i nieścisłości podatkowe, nie musi zakończyć tej sprawy, ponieważ przedsiębiorca ma możliwość żądania odszkodowania od biura rachunkowego z tytułu nierzetelnego wykonania swoich obowiązków.

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, iż wszystkie biura rachunkowe są objęte obowiązkiem posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), co jest wskazane przez rozporządzenie wydane przez Ministra Finansów. Stąd też to, iż w sytuacji, gdy przedsiębiorca żąda od biura rachunkowego odszkodowania, jest ono wypłacane przez zakład ubezpieczeniowy.