Prowadzenie ewidencji zarówno zakupów, jak i sprzedaży VAT jest obowiązkiem wszystkich czynnych podatników, którzy mają obowiązek rozliczenia się z tytułu podatku od towarów i usług. Czynność ta ma na celu dokonywanie rozliczeń podatków, które umożliwiają prawidłowe sporządzanie deklaracji VAT.

Prowadzenie rejestrów VAT zakupu powinno uwzględniać informacje takie, jak:
– dane niezbędne do określenia podmiotu,
– dane niezbędne do określenia podstawy opodatkowania,
– kwoty, które umożliwiają obniżenie podatku należnego,
– kwoty, które umożliwiają obniżenie podatku naliczonego.

Prowadzenie rejestrów VAT zakupu przewiduje możliwość ujęcia wszystkich stawek VAT przy obowiązku wyodrębnienia środków trwałych. Istnieje również możliwość nieujmowania w ewidencji zakupów, które nie są obarczone obowiązkowym odliczeniem.

Należy jednak pamiętać o tym, że rejestr VAT musi być uzupełniany codziennie uwzględniając poszczególne stawki podatku VAT. Ważne jest to, iż każdy przychód musi zostać odpowiednio datowany, z kolei łączny przychód, który nie został udokumentowany fakturą ani rachunkiem, musi zostać w odpowiedni sposób zapisany.

Nie da się ukryć faktu, iż prowadzenie rejestrów VAT zakupu oraz sprzedaży jest procesem bardzo czasochłonnym, a także nieco skomplikowanym, co może stanowić problem dla większości przedsiębiorców, którzy nie są dokładnie zapoznani z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W związku z tym, osoby, które nie czują się na siłach, aby samodzielnie zająć się tym obowiązkiem, powinny czym prędzej skontaktować się z naszym biurem rachunkowym.