Przygotowano projekt zmian w zakresie przepisów Kodeksu Pracy. Na jakie zmiany powinniśmy się przygotować? Czy będą do korzystne zmiany dla pracowników?

Celem wdrożenia nowelizacji przepisów prawa jest dostosowanie się do unijnych dyrektyw:
– dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE
– dyrektywa rodzicielska.

Zgodnie z przepisami powyższe zmiany muszą zostać wprowadzone do sierpnia 2022 roku.

Nowe rozwiązania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie zatrudnienia oraz poprawa warunków pracy.

Jakie zmiany:
– obowiązek pracodawcy przekazania informacji o warunkach zatrudnienia w terminie 7 dni od dopuszczenia pracownika do pracy
– umożliwienie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy na okres próbny ubiegania się o wdrożenie bezpieczniejszych warunków pracy
– planowane są zmiany w zakresie funkcjonowania urlopów rodzicielskich, ojcowskich oraz wprowadzenie bezpłatnego urlopu opiekuńczego (dodatkowe 5 dni w roku)
– zwiększenie elastyczności pracy dla rodziców dzieci do lat 8

W jakim zakresie planowane zmiany wejdą w życie? Już niebawem się o tym przekonamy.