Ozusowanie umów zleceń 2023 – w jakim celu zdecydowano się na to rozwiązanie?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest w trakcie opracowywania projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z informacją projekt zakłada likwidację tzw. zbiegów umów i ozusowanie wszystkich umów zlecenia i umów o dzieło.

Ozusowanie umów zleceń 2023 – w jakim celu?

Celem nowelizacji przepisów jest ochrona pracowników pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Efektem wdrażanych rozwiązań ma być:

  • uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych
  • uszczelnienie zasad podlegania ubezpieczeniom
  • zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej
  • podwyższenie świadczeń długoterminowych

Wdrożone zostaną również rozwiązania mające na celu zwiększenie elastyczności i bezpieczeństwa na polskim rynku pracy.

Istotnie należy zaznaczyć, że umowa zlecenie stanowi obecnie najczęściej wybieraną formę umów cywilnoprawnych.

Do zalet tej formy umowy zaliczamy swobodę w zakresie ustalenia miejsca, czasu i sposobu wykonywania zadania.

W roku 2022 wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosi 19,70 zł brutto za godzinę.