Dokumentacja księgowa w jednostce gospodarczej stanowi jedną z najistotniejszych kwestii, ponieważ to właśnie ona dokumentuje zachodzące w firmie operacje gospodarcze. Prócz tego, stanowią one podstawę do zapisów dokonywanych w księgach rachunkowych, jak również innych ewidencjach księgowych.

Do głównych dokumentów księgowych zaliczają się głównie: sprawozdania finansowe, księgi rachunkowe, faktury, ewidencje podatku VAT, jak również wiele innych. Bez wątpienia to właśnie sprawozdanie finansowe stanowi najważniejszy dokument w firmach, które prowadzą pełną rachunkowość. To właśnie ono zawiera najważniejsze informacje na temat sytuacji majątkowo-finansowej w danej jednostce.

Księgi rachunkowe, a więc również KPiR są kolejnym ważnym dokumentem, który służy do prowadzenia księgowości. Dokonywane w nich zapisy stanowią podstawę do sporządzania sprawozdania finansowego oraz dokumentów, które wchodzą w jego skład.

Prócz sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych, podstawowymi dokumentami księgowymi są różnego rodzaju ewidencje księgowe oraz podatkowe. Możemy do nich zaliczyć ewidencje podatku VAT, ewidencje przychodów, ewidencje środków trwałych, jak również ewidencję wartości niematerialnych i prawnych.

Podstawowe dokumenty księgowe oraz pozostałe istotne dokumenty powinny być przechowywane we właściwych warunkach, które nie będą ich narażać na zagubienie, zniszczenie, bądź wprowadzenie niedozwolonych zmian. Bardzo istotną kwestia jest również czas ich przechowywania odpowiednio co do kategorii archiwalnej i typu dokumentu.

Specjalizujemy się w obsłudze księgowej małych, średnich i dużych firm, ofertując kompleksowy zakres usług. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy przedstawią ofertę i odpowiedzą na ewentualne pytania.