Kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w Polsce stanie się rzeczywistością już od 1 lipca 2024 roku. To istotna informacja zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, ponieważ wpływa na wiele aspektów związanych z wynagrodzeniami oraz kosztami zatrudnienia. W tym artykule omówimy szczegóły dotyczące nowej minimalnej pensji, jej wpływu na wynagrodzenie netto oraz kluczowe kwestie prawne z tym związane.

Podwyżka Minimalnego Wynagrodzenia od 1 lipca 2024

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce w 2024 roku wzrośnie dwukrotnie. Pierwsza podwyżka miała miejsce 1 stycznia 2024 roku, kiedy to minimalna pensja wzrosła do 4242 zł brutto. Natomiast od 1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł brutto. W przypadku umów cywilnoprawnych minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 28,10 zł brutto.

Wynagrodzenie „na rękę” – Ile Otrzyma Pracownik?

Ważne jest, aby pracownicy i pracodawcy rozumieli, jak te kwoty brutto przekładają się na wynagrodzenie netto, czyli kwotę, którą pracownik rzeczywiście otrzymuje na konto. Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe), składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy (PIT), minimalne wynagrodzenie netto od 1 lipca 2024 roku wyniesie:

  • 3261,53 zł netto przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu (250 zł).
  • 3267,53 zł netto przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu (300 zł).

W przypadku umów zlecenie, minimalna stawka godzinowa netto z dobrowolną składką chorobową wyniesie 22,07 zł, a bez tej składki – 22,70 zł.

Kluczowe Aspekty Prawne

Pracodawcy powinni być świadomi, że wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia. To wymóg określony przez przepisy prawa pracy i jest on jednakowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych na pełny etat, niezależnie od stażu pracy.

Ważne jest również, aby pamiętać, że każda zmiana warunków umowy o pracę, w tym zmiana minimalnego wynagrodzenia, musi być dokonana w formie pisemnej. Zgodnie z art. 29 § 4 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek sporządzić odpowiedni aneks do umowy o pracę, który potwierdza nową wysokość wynagrodzenia.

Składniki Wynagrodzenia

Prawo pracy nie precyzuje wszystkich składników, które mogą być doliczane do wynagrodzenia za pracę, dając pracodawcom pewną swobodę w tym zakresie. Zgodnie z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.


 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2024 roku to ważna zmiana, którą muszą uwzględnić zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Nowe stawki brutto i netto mają istotne znaczenie dla domowych budżetów oraz kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.