Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność, zwłaszcza w obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy i technologicznych innowacji. Jednak poza kwestiami technologicznymi i organizacyjnymi, pracodawcy stają przed ważnymi decyzjami w zakresie pokrywania kosztów związanych z tą formą zatrudnienia. W niniejszym artykule przedstawiamy kluczowe informacje na temat kosztów pracy zdalnej i zobowiązań finansowych pracodawcy w tym zakresie.

sprawozdanie finansowe 2

1. Koszty związane z pracą zdalną – kto je pokrywa?

Zgodnie z Kodeksem pracy, koszty pracy zdalnej obejmują:

  • Koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.
  • Koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.
  • Inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej.

Pracodawca jest zobowiązany do ich pokrycia, chyba że strony uzgodniły inaczej w umowie o pracę czy innym porozumieniu.

2. Jak określić „inne koszty” związane z pracą zdalną?

Chociaż Kodeks pracy podaje pewne wytyczne dotyczące kosztów, które muszą być pokrywane przez pracodawcę, nie określa dokładnie, co zalicza się do „innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej”. To pole manewru pozwala pracodawcom i pracownikom na elastyczne dostosowanie się do indywidualnych potrzeb.

3. Wykorzystanie własnego sprzętu przez pracownika – ekwiwalent pieniężny

Jeśli pracownik wykorzystuje do pracy zdalnej własne urządzenia czy narzędzia, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny. Jego wysokość ustalana jest indywidualnie z pracodawcą.

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w kontekście pracy zdalnej

Pracownik korzystając z własnego sprzętu musi zapewnić, że spełnia on standardy bezpieczeństwa i higieny pracy określone przez Kodeks pracy.

5. Ekwiwalent czy ryczałt na pokrycie kosztów pracy zdalnej?

Pracodawca ma możliwość wypłacenia pracownikowi ryczałtu zamiast dokładnie rozliczać wszystkie koszty. Takie rozwiązanie jest często wybierane ze względu na większą elastyczność i prostotę rozliczeń.

6. Aspekty podatkowe

Ważnym elementem, który warto podkreślić, jest fakt, że zapewnienie narzędzi pracy czy wypłata ekwiwalentu/ryczałtu nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że nie podlegają one opodatkowaniu.


Praca zdalna, chociaż niesie wiele korzyści, wiąże się także z koniecznością dokładnego rozliczenia kosztów. Dla pracodawców kluczowe jest zrozumienie swoich zobowiązań finansowych i prawidłowe je uregulowanie. W razie wątpliwości warto skonsultować się z biurem rachunkowym, które pomoże rozwiać wszelkie niejasności.

Może zainteresuje Cię również:

Praca zdalna a wypowiedzenie umowy