Każdy przedsiębiorca z pewnością zdaje sobie sprawę z tego, iż opłacanie składek na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest nie tylko obowiązkiem, ale często również strapieniem. Tutaj nie tyle chodzi o sam fakt opłacania składek, co o ich wysokość. Warto jednak pamiętać, iż przy zakładaniu pierwszej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS.

Co więcej warto wiedzieć o preferencyjnych stawkach ZUS?

Preferencyjne stawki ZUS dla nowych firm

Zgodnie z przepisami prawa, a dokładniej Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby rozpoczynające prowadzenie jednoosobowej działalności przez okres pierwszych 24 miesięcy, mogą korzystać z preferencyjnych stawek ZUS. W większości przypadków jest to istotna informacja, ponieważ płacąc mniej niższe stawki, płaci się mniej na ubezpieczenia społeczne. Równie ważny jest fakt, iż korzystając z preferencyjnych stawek ZUS, nie ma obowiązku płacenia składek na Fundusz Pracy.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż preferencyjne stawki ZUS nie znajdują zastosowania w przypadku opłacania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Od 2022 roku sposób wyliczania kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak również sposób jej uiszczenia jest mocno uzależniony od formy opodatkowania.

Wysokość preferencyjnych stawek ZUS

Każdy przedsiębiorca z tytułu prowadzonej przez siebie działalności, podlega pod ubezpieczenie:
– emerytalne,
– rentowe,
– wypadkowe,
– zdrowotne,
– chorobowe (dowolne).

Przedsiębiorcy posiadający prawo do opłacania preferencyjnych stawek ZUS, mają możliwość opłacania składek od indywidualnie zadeklarowanej kwoty. Warunkiem jednak jest to, że zadeklarowana podstawa do naliczania składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Poniżej w tabeli prezentujemy Państwu zestawienie wysokości składek, jakie opłacać muszą nowe firmy zgodnie z preferencyjnymi składkami.

Minimalne preferencyjne składki społeczne

Rok 2022

Styczeń – czerwiec 2023

Lipiec – grudzień 2023

Podstawa wymiaru składek

903,00 zł

1 047,00 zł

1 080,00 zł

EMERYTALNE

176,27 zł

204,37 zł

210,82 zł

RENTOWE

72,24 zł

83,76 zł

86,40 zł

CHOROBOWE

22,12 zł

25,65 zł

26,46 zł

WYPADKOWE

15,08 zł

17,48 zł

18,04 zł

SUMA

285,71 zł

331,26 zł

341,72 zł

Kto nie może skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS?

Zgodnie z przepisami prawa preferencyjne stawki ZUS nie przysługują przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają działalność w oparciu o przepisy ustawy o działalności gospodarczej, bądź innych przepisów, które prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie działalności, prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą. Dotyczy to również podmiotów, które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczym wykonywały czynności, które obecnie wchodzą w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Zatem podsumowując preferencyjne stawki ZUS nie będą zatem dotyczyły przedsiębiorców, którzy po założeniu działalności, będą świadczyli usługi na rzecz byłego pracodawcy, z którym byli powiązani stosunkiem pracy w ciągu ostatnich 2 lat od założenia działalności.