W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o nowym obowiązku płatników składek. Na co powinni zwrócić uwagę? Dlaczego warto do grudnia 2022 założyć konto na platformie PUE ZUS?

Założenie profilu na PUE ZUS

Obecnie obowiązek posiadania profilu na platformie PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za większą liczbę pracowników niż 5 osób. Po nowelizacji przepisów i wprowadzeniu modyfikacji konieczność utworzenia konta na PUE ZUS będą mieli wszyscy przedsiębiorcy, również właściciele małych przedsiębiorstw.

Termin PUE ZUS

Zgodnie z przedstawioną informacją do kończą grudnia 2022 roku wszyscy płatnicy składek powinni utworzyć i aktywować konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Dodatkowo należy w razie konieczności dokonać odpowiednich upoważnień do kont.

Warto zaznaczyć, że obowiązek ten nie dotyczy osób, które upoważniły (np. księgową) do roli płatnika na portalu PUE ZUS.

Jak założyć konto PUE ZUS?

Na wstępie warto tutaj zaznaczyć, że prawidłowo założone konto jest utworzone dla osoby fizycznej.

Kim jest płatnik składek? To jednostki organizacyjne bądź też osoby zobligowane z jakiegokolwiek tytułu do obliczenia należnych składek, pobrania ich oraz przekazania tych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Procedura utworzenia konta PUE ZUS krok po kroku

  • Wejście na portal ZUS i dokonanie rejestracji konta.
  • Wybranie osoby, dla której zakładany jest profil (Dla ciebie, Dla przedsiębiorców, Dla Firm).
  • Wybranie odpowiedniego sposobu rejestracji (login.gov.pl / kwalifikowany podpis elektroniczny / bankowość elektroniczna / formularz rejestracji).
  • Potwierdzenie tożsamości na profilu.
  • Aktywacja konta.

Procedura nie jest skomplikowana a może ustrzec przedsiębiorcę od problemów prawnych.