Zasiłek stały 2023

Artykuł omawia zasiłek stały jako jedno ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przeznaczone dla osób, które ze względu na wiek lub niezdolność do pracy mają […]