Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości obejmuje każdego właściciela spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy kto decyduje się rozpocząć prowadzenia działalności właśnie w tej formie prawnej, musi mieć świadomość, że nie będzie mógł rozliczać się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR).

Spółka z o.o. nie należy do grupy podmiotów, które posiadają taką możliwość. Księgowość w uproszczonej formie mogą prowadzić wszystkie osoby fizyczne, spółki jawne i cywilne przez nie prowadzone, spółki partnerskie, które wykonują działalność gospodarczą, jak również osoby wykonujące działalność gospodarczą w oparciu o umowy agencyjne oraz umowy zlecenia. Do grona tego zaliczają się również niektóre osoby, które prowadzą specjalne działy produkcji rolnej oraz osoby duchowne, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.
Pełna księgowość stanowi precyzyjny i sformalizowany system ewidencji, za pośrednictwem którego zdobywa się informacje na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zobowiązuje ona do ewidencjonowania każdego zdarzenia gospodarczego i każdej, nawet najmniejszej sumy pieniężnej, która przepływa przez firmę. Właściciel spółki z o.o. ma również obowiązek przygotowywać dokumenty, takie jak rachunek zysków i strat, bilans, informacje dodatkowe i na ich podstawie sporządzać sprawozdanie finansowe. Dokumenty te należy złożyć w odpowiednim terminie we właściwym co do siedziby firmy Urzędzie Skarbowym i Sądzie Rejestrowym.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. to liczne obowiązki zarówno te proste, jak i te o wiele trudniejsze. Istnieje jednak pewne wyjście z tej sytuacji, a mianowicie skorzystanie z usług biura księgowego. Decyzję tą należy poprzeć dogłębną analizą wszystkich biur, które oferują tego rodzaju usługi. Pewne jednak jest to, iż biuro księgowe sprawnie i w pełni profesjonalnie zajmie się każdym powierzonym zadaniem.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z naszą ofertą zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami.