Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie jedną z najpopularniejszych form działalności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcy często zakładają spółki z o.o., ponieważ ich prowadzenie niesie wiele korzyści.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych. Posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz w określonych przypadkach komisja rewizyjna lub rada nadzorcza.

Przedsiębiorcy prowadzący spółkę z o.o. muszą rozliczać się na zasadach pełnej księgowości – zobowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W księgach rachunkowych jak zapewne Państwo wiedzą, zapisuje się każdą operację gospodarczą mającą miejsce w firmie. Dzięki prowadzeniu pełnej księgowości, przedsiębiorcy mają pełny obraz finansowy swojej firmy. Dokładnie wiedzą gdzie ulokowane są ich pieniądze. Mogą oni przeprowadzić szeroką analizę finansowa swojej działalności gospodarczej.

Pełna księgowość jest rozbudowanym i skomplikowanym systemem ewidencji operacji gospodarczych, mających miejsce w firmie. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, dlatego ważne jest, aby zajmowała się tym dobrze wyszkolona osoba.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi księgowe dostosowane do indywidualnych potrzeb. Jesteśmy profesjonalnym biurem rachunkowym. Działamy na rynku od kilku lat, co pozwoliło nam zdobyć doświadczenie, niezbędne do rzetelnej i fachowej obsługi każdego Klienta.