Każda osoba przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej powinna pomyśleć o napisaniu biznesplanu. Jest on pierwszą i podstawową rzeczą jaka powinna zostać wykonana.

Biznesplan jest dokumentem, w którym zawiera się ocenę opłacalności danego przedsięwzięcia. Zawiera się w nim opis celów przedsiębiorstwa zarówno krótko, jak i długoterminowych oraz informację na temat przedmiotu działalności firmy.

Jednym z najważniejszych zadań biznesplanu jest dostarczenie przedsiębiorcy informacji, które pomogą mu w podjęciu decyzji dotyczącej rozpoczęcia lub zakończenia działalności firmy.

Biznesplan może zostać utworzony na potrzeby wewnętrzne lub zewnętrzne przedsiębiorstwa. Często dołączany jest on do wniosku o przyznanie kredytu lub dotacji.

Każdy biznesplan powinien zawierać:
– charakterystykę przedsiębiorstwa – zawiera się w niej podstawowe informacje takie, jak nazwa i adres firmy oraz cele przedsiębiorstwa,
– charakterystykę produktu, czyli przedmiotu działalności przedsiębiorstwa,
– informacje dotyczące kadry pracowniczej oraz zarządzającej,
– informacje na temat rynku oraz konkurencji,
– strategię marketingowa oraz informacje o reklamie przedmiotu działalności,
– plan, a także harmonogram realizacji założonych celów,
– analizę finansową przedsiębiorstwa,
– streszczenie, w którym zawiera się najważniejsze informacje z całego biznesplanu.

Należy pamiętać, że w profesjonalnym biznesplanie powinny znajdować się jedynie rzetelne i wiarygodne dane. Jeśli potrzebują Państwo doradztwa w kwestii sporządzenia biznesplanu, to zapraszamy do kontaktu.