Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak powinno wyglądać prawidłowe przygotowywanie deklaracji Intrastat? Z pewnością wielu z Państwa nie wie, na czym to polega i jak się zabrać za to zadanie. Nic dziwnego, ponieważ nie trzeba umieć wszystkiego.

W ramach przypomnienia, warto napisać, iż Intrastat jest systemem statystycznym, który umożliwia ustalenie oraz zebranie informacji o stanie transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jednostki gospodarcze korzystają z deklaracji takich, jak Intrastat-wywóz oraz Intrastat-przywóz. Obowiązek przekazywania owych informacji spoczywa na osobach fizycznych, osobach prawnych, a także jednostkach organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, a są podatnikami VAT i dokonują wymiany pomiędzy państwami należącymi do Europy.

Urzędem właściwym dla przekazywania owych informacji jest Izba Celna w Szczecinie. Warto wiedzieć, iż Polska daje możliwość, aby deklaracje te składać tradycyjnie, bądź elektronicznie.

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, w czasie którego przedsiębiorca dokonywał wewnątrzwspólnotowych transakcji nabycia lub dostawy. Z kolei złożenie deklaracji musi nastąpić nie później niż do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego owa transakcja będzie dotyczyć.

Każdy przedsiębiorca, który potrzebuje informacji na temat tego, jak powinno wyglądać przygotowanie deklaracji Intrastat, powinien skontaktować się z naszym konsultantem, który wyjaśni to zagadnienie oraz odpowie na ewentualne pytania.