Każdy przedsiębiorca, który prowadzi własną działalność gospodarczą musi zmierzyć się z obowiązkiem, który dotyczy rozliczenia się z podatku. Aby móc ustalić rzeczywistą wartość podatku, należy we właściwy sposób prowadzić ewidencję podatkową.

Warto pamiętać o tym, iż prawo podatkowe znacznie różni się od regulacji dotyczącej księgowości prowadzonej w firmach. Istotne jest to i należy mieć to na uwadze, iż niektóre zdarzenia gospodarcze nie mają wpływu na wielkość obciążeń podatkowych, przez co nie są zaliczane do kategorii rozliczeń podatkowych.

Przedsiębiorca ma możliwość prowadzenia ewidencji podatkowej według różnych schematów, aczkolwiek ostatecznie powinna i tak zmierzać do ustalenia konkretnej wartości podatku. Ewidencja ta może być ujmowana łącznie z ewidencją księgową stanowiąc jej integralną część, bądź stanowić osobną ewidencję przeznaczoną wyłącznie do celów podatkowych.

Coraz częściej można spotkać się z tym, iż przedsiębiorcy mają problem z zagadnieniami odnośnie prawa podatkowego, gdyż regulacje podatkowe są zawiłe i wciąż dla wielu niejasne. Z kolei nieprawidłowe rozliczenie się z tytułu podatków wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

W związku z tym, warto skorzystać z usługi doradztwa podatkowego, którą kieruje do Państwa nasza kancelaria. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi ekspertami podatkowymi, którzy sprawnie udzielą Państwu odpowiedzi na każde pytanie.