Wszystkie podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność związaną z wykonywaniem usług na rzecz podmiotów zagranicznych, zobowiązane są do rozliczenia transakcji EXPORT. Dotyczy to wszystkich usług, które świadczone są na rzecz kontrahentów posiadających zarówno siedzibę, jak i miejsce prowadzenia działalności poza granicami Polski. Wówczas polscy przedsiębiorcy mają kilka obowiązków, do których zalicza się również wystawienie faktury.

W przypadku, gdy Klient pochodzi z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, faktura dla kontrahenta musi zostać wystawiona do 15 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym usługa została wykonana. Z kolei jeśli chodzi o przedsiębiorcę, który swoją lokalizację ma w kraju nie wchodzącym w skład Unii Europejskiej, data wystawienia faktury za wykonaną usługę nie ma znaczenia, aczkolwiek rozliczenia należy dokonać poprzez formularz VAT-UE.

Rozliczenia transakcji EXPORT w wielu przypadkach okazują się bardzo skomplikowane dla przedsiębiorców, gdyż prawo podatkowe bardzo często wprowadza różnorodne zmiany, do których należy się dostosować.

W naszym biurze pracują eksperci, którzy są dokładnie zaznajomieni z kwestią tego jak prowadzić rozliczenia transakcji EXPORT. Zatem zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane ową ofertą!