Prowadząc własną działalność, możliwe jest to, iż przedsiębiorca spotka się z koniecznością rozliczenia transakcji IMPORT, która dotyczy towarów przywożonych z państw trzecich na obszar krajów europejskich.

Na osobie będącej importerem spoczywa istotny obowiązek zapewnienia kontaktu pomiędzy polskimi organami, a polskim producentem. W sytuacji takich transakcji gospodarczych, przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczenia transakcji IMPORT. Należy jednak pamiętać o tym, że podstawą do prawidłowego przeprowadzenia rozliczeń, jest faktura wystawiona przez sprzedawcę. Dodatkowo importer towarów powinien z urzędu celnego otrzymać tzw. dokument celny stanowiący podstawę do rozliczenia podatku od towarów i usług.

Wywiązanie się ze wszystkich niezbędnych rozliczeń może okazać się dla większości przedsiębiorców bardzo trudne i skomplikowane, co oznacza, że konieczna będzie pomoc eksperta. Tylko znajomość regulacji prawnych oraz umiejętne wypełnienie stosownych dokumentów, da przedsiębiorcy gwarancję prawidłowego rozliczenia transakcji IMPORT. W związku z tym, zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy w tym zadaniu, która udzielana jest przez ekspertów księgowych, których zatrudnia nasze biuro rachunkowe.