Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) jest przykładem jednostki gospodarczej, która posiada osobowość prawną. Należy jednak pamiętać o tym, iż dla jednostek tych, ustawodawca przewidział obowiązkowe prowadzenie pełnej rachunkowości. Obowiązuje to szczególnie spółki posiadające swoją siedzibę lub prowadzące działalność na terenie Polski. Ustawa ta ściśle określa podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Często można spotkać się z sytuacją, iż obowiązkowe prowadzenie pełnej księgowości, jest odbierane jako wada danej spółki. Nie każdy jednak dostrzega fakt, iż z obowiązku tego płynie wiele korzyści, którzy mają wówczas możliwość bieżącego monitorowania obrazu prowadzonej firmy pod kątem majątkowym, a także finansowym. Często zdarza się również to, iż przedsiębiorcy pomimo obowiązkowego stosowania księgowości pełnej, stają na wysokości zadania, wywiązują się z niego i czerpią korzyści.

Obowiązek prowadzenia dla firmy pełnej księgowości wiążę się dodatkowo z koniecznością opracowania polityki rachunkowości, opracowania rozwiązań dotyczących poszczególnych kwestii księgowych. Dodatkowo spółka zobowiązana jest do bieżącego prowadzenie ewidencji zaistniałych w firmie operacji gospodarczych, które wiążą się z daną działalnością.

Podsumowując, przedsiębiorcy, którzy podejmują decyzję o zakupie bądź rejestracji spółki z o.o. muszą być świadomi obowiązku dotyczącego prowadzenia pełnej rachunkowości.