Rachunkowość zarządcza to część rachunkowości, która wykorzystywana jest w celach wewnętrznych przedsiębiorstwa. Ten rodzaj rachunkowości jest w znacznym stopniu zindywidualizowany oraz dostosowany do potrzeb konkretnej firmy. Dostarcza niezbędnych danych do podejmowania bieżących decyzji oraz rozwojowych. Dodatkowo na rachunkowości zarządczej opierać się mogą także decyzje strategiczne, taktyczne, operacyjne, planistyczne oraz kontrolne.

Według ustaleń Międzynarodowej Federacji Rachunkowości, rachunkowość zarządcza jest systemem gromadzenia, agregacji, klasyfikacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych wspomagających kierownictwo przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji i kontroli ich realizacji.

Do funkcji rachunkowości zarządczej zaliczamy:
– planistyczną,
– kontrolną,
– organizacyjną,
– komunikacyjną.

Rachunkowość pozwala dostrzec obszary, które wymagają szczególnej uwagi oraz wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem.