Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury rejestracji spółki do VAT UE?

Do rejestracji w VAT UE zobligowani są przedsiębiorcy, którzy planują dokonywać transakcji z podmiotami z państw UE.

Rejestracja dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych dotyczy takich podmiotów jak:

a) czynni podatnicy VAT planujący dokonywanie dostaw lub nabyć wewnątrzwspólnotowych, importu usług lub świadczenia usług, dla których podatnikiem będzie unijny usługobiorca,

b) osoby prawne niebędące podatnikami oraz pozostali podatnicy:

  • dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, jeśli wartość tych transakcji w roku podatkowym przekracza 50.000 zł,
  • dokonujący importu usług od podatników z krajów UE,
  • świadczący usługi na rzecz podatników z krajów UE, z tytułu których podatek rozlicza nabywca unijny zgodnie z art. 28b ustawy o VAT.

Rejestracja do VAT UE – procedura

Dokonując rejestracji do VAT UE należy wypełnić i złożyć formularz VAT-R (część C.3). Po złożeniu formularza podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Warto zaznaczyć, że podmioty posiadające status podatnika VAT UE zobowiązane są do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej z oznaczeniem kodem PL.