Obowiązek rozliczania się z podatku dochodowego CIT ciąży na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Podatnicy w trakcie trwania roku obrotowego zobowiązani są do naliczania i zapłaty co miesiąc lub raz na kwartał zaliczki na podatek dochodowy.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy muszą wypełnić na wzorze CIT-8 roczne zeznanie podatkowe, w którym zestawiają wysokość uzyskanego w roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty. Wypełniony dokument trzeba złożyć w odpowiednim Urzędzie Skarbowym do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który zeznanie jest składane. Podatnik musi również wpłacić na rachunek bankowy US różnicę między kwotą należnego podatku, a kwotą wpłaconych w ciągu roku podatkowego zaliczek.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy podczas rozliczania się z podatku dochodowego CIT zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy wszystko Państwu wytłumaczą oraz pomogą rozwiązać napotkany problem.

Zachęcamy również do zapoznania się z pełną ofertą naszego biura rachunkowego. Świadczymy usługi księgowe na wysokim poziomie w atrakcyjnej cenie!