Od 1 kwietnia 2023 roku w Polsce wejdzie w życie SLIM VAT 3, czyli kolejna edycja uproszczeń w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Według Ministerstwa Finansów, celem proponowanych rozwiązań jest ułatwienie rozliczania podatku dla podatników.

 

SLIM VAT 3 założenia:

Jednym z głównych założeń SLIM VAT 3 jest podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro. Kolejną ważną zmianą jest konsolidacja wydawania wiążących informacji.

SLIM VAT 3 przewiduje również rezygnację z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Zmiana ta ma na celu dalsze uproszczenie rozliczania podatku dla podatników.

Ponadto, SLIM VAT 3 przewiduje dostosowanie nakładania sankcji VAT do wytycznych ze strony Trybunału Sprawiedliwości UE.

SLIM VAT 3 termin wejścia przepisów

Oryginalny termin wejścia SLIM VAT 3 w życie, 1 stycznia 2023 roku, został przesunięty na 1 kwietnia 2023 roku. W stosunku do pierwotnej wersji projektu, usunięto m.in. możliwość rezygnacji z wystawiania faktur zaliczkowych i ograniczenia się do wystawienia faktury rozliczeniowej, jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki i transakcji powstanie w tym samym okresie. Dodatkowo nie ma już planu rozszerzenia zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze z siedzibą w innych państwach UE.

SLIM VAT 3 to kolejny krok w kierunku uproszczenia rozliczania podatku od towarów i usług dla podatników. Wprowadzenie tych zmian ma na celu usprawnienie procesów rozliczeniowych i zwiększenie przejrzystości dla podatników.