Podatnicy, którzy są zobowiązani do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, zapewne zastanawiają się nad tym, na czym polega prawidłowe sporządzenie deklaracji CIT. Warto jednak zauważyć, iż nie wszystkie podmioty, które podlegają ustawie o CIT mają obowiązek składania zeznania rocznego. Otóż wyjątkiem są podmioty, które zostały zwolnione podmiotowo z owego podatku. Obowiązek ten nie obciąża podmiotów, które osiągają przychody, ale nie zostały objęte przepisami zawartymi w zapisach ustawy o podatku CIT.
UWAGA! Obowiązek złożenia zeznania rocznego nie znika w sytuacji, gdy podatnik przez cały okres rozliczeniowy nie osiągnął żadnych przychodów. Wówczas należy złożyć tzw. „zerowy CIT-8”.
W związku z tym, iż wciąż wiele osób nie wie, jak zająć się prawidłowym sporządzeniem deklaracji CIT-8, postanowiliśmy pokrótce w punktach przedstawić etapy jej uzupełniania.
1. Należy wybrać odpowiedni formularz spośród tych, które dostępne są w miejscowych Urzędach Skarbowych, jak i w wersji do pobrania na stronie internetowej.
2. Należy prawidłowo określić czas trwania roku podatkowego, którego dotyczy sporządzane zeznanie podatkowe.
3. Należy wskazać prawidłowo właściwy Urząd Skarbowy, jak również cel składania formularza.
4. Należy bezbłędnie wpisać dane identyfikujące danego podatnika.
5. Należy ustalić załączniki, które będą dołączone do danego formularza.
6. Należy obliczyć należny podatek, którego wartość następnie będzie trzeba uregulować w siedzibie Urzędu Skarbowego.
7. Należy złożyć podpis na prawidłowo sporządzonym formularzu.
8. Należy złożyć formularz zeznania rocznego osobiście w Urzędzie Skarbowym, bądź wysłać pocztą. Istnieje możliwość złożenia zeznania rocznego drogą elektroniczną.
9. Należy uiścić wartość podatku, który został naliczony do zapłaty.