Pod pojęciem optymalizacji podatkowej kryją się działania zgodne z obowiązującym prawem przyczyniające się do obniżenia obciążenia podatkowego, które powstałoby bez ich zastosowania.

Często optymalizacja podatkowa mylona jest z celowym obejściem prawa podatkowego. Ciężko wyznaczyć granicę między tymi działaniami. Optymalizacja podatkowa różni się od obejścia prawa tym, że wykorzystuje ona możliwości, które daje prawo podatkowe. Jest to legalny sposób na obniżenie kosztów podatkowych.

Jakie są źródła optymalizacji podatkowej?
Podatnik najczęściej ma możliwość skorzystania z optymalizacji w przypadkach przewidzianych przez ustawodawcę. Na rodzaj kształtowania zobowiązania podatkowej wpływa wiele czynników. Ustawodawca daje podatnikowi możliwość wyboru, co otwiera drzwi do legalnej optymalizacji. W praktyce możemy oprzeć się na przykładzie, który mówi o tym, że podatnik może sam dokonać wyboru metody amortyzacji, okresu rozliczeniowego, roku podatkowego czy sposobu wpłacania zaliczek (np. wybór metody uproszczonej). Podjęcie decyzji powinno zostać poprzedzone analizą korzyści płynących z każdego dostępnego rozwiązania.

Istotne jest jednak, aby wszelkie podejmowanie działania były zgodne z obowiązującymi przepisami. W innym przypadku przedsiębiorca może wpakować w kłopoty zarówno siebie, jak i swoją firmę.

Optymalizacja podatkowa – poznaj nasze biuro i czerp korzyści z bezpiecznej księgowości.