Wszyscy przedsiębiorcy, którzy poprzez prowadzenie swojej działalności gospodarczej, zostali objęci obowiązkowym opłacaniem podatku od towarów i usług, muszą każdego miesiąca składać w Urzędzie Skarbowym odpowiednią deklarację podatkową, a mianowicie deklarację VAT-7. Niestety nie każdy przedsiębiorca jest świadomy tego obowiązku, a także nie każdy wie, jak poprawnie sporządzić tę deklarację.

Przypomnijmy – obowiązkowe składanie deklaracji VAT-7 dotyczy wszystkich czynnych (zatem pomijając podmioty zwolnione z tego podatku) podatników podatku od towarów i usług. Deklaracja ta powinna zostać złożona nie później niż 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jednak w sytuacji, gdy podatnik rozlicza się kwartalnie, wówczas deklaracja VAT-7K będzie musiała zostać złożona nie później niż 25. dnia nowego kwartału za miesiąc poprzedni.

Ważne jest to, iż obowiązujące na obecną chwilę przepisy w Polsce, nie zwalniają czynnych podatników ze złożenia deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym nie wystąpiło u niego żadne zdarzenie, które podlega opodatkowaniu. Wówczas należy złożyć tzw. deklarację VAT-7 „zerową”. Wyjątkiem od tej całej sytuacji są jedynie podatnicy, którzy podjęli decyzję o zawieszeniu wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej.