Odbiór faktur korygujących

Faktura korygująca wystawiana jest do faktury właściwej (pierwotnej) w celu poprawienia-podania jej prawidłowych, rzeczywistych kwot lub innych danych. Faktury korygujące wystawia się, gdy po wystawieniu […]