Tag: rozliczenie roczne JDG

Rozliczenie roczne JDG

Przychody osiągnięte z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu rocznemu na zasadach takich, jakie zostały wybrane na początku roku. Tym sposobem, możliwe jest rozliczanie przychodów w oparciu o: – zasady ogólne (stawki 17% i 32%), – zasady liniowe (stawka 19%), ...

Kontynuuj czytanie